Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych udostępniono Rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych.

Mając na uwadze, iż zalecenia zawarte w rekomendacjach, a w szczególności zapisy uznane za niedopuszczalne, będą podstawą przeprowadzania weryfikacji zamówień dotyczących dostaw sprzętu komputerowego, IZ RPO WP zaleca szczegółową analizę zapisów ww. rekomendacji.

Pobierz dokument